بررسی اثر حفاظتی Postconditioning در آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیه.

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر حسين خواستار

بازگشت
بررسی اثر حفاظتی Postconditioning در آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیه.

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1389کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد