بررسي آسيب كليوي پذيرنده پس از انتقال لكوسي تها از موش سوري Inbred مبتلا به ايسكمي- خون رساني مجدد كليوي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر حسين خواستار

بازگشت
بررسي آسيب كليوي پذيرنده پس از انتقال لكوسي تها از موش سوري Inbred مبتلا به ايسكمي- خون رساني مجدد كليوي

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1391کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد