معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1385
شماره مجله: شماره 2- دوره 3
صفحات: 40-45کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد