تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1387
شماره مجله: دوره 10- شماره 2
صفحات: 45-51کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد