پروفایل اساتید: آقای دكتر رضا مسكنی

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقای دكتر رضا مسكنی

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   maskany@gmail.com

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود 1381 ايران
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1385 ایران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
-
-
-
يكشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
بهداشت محیط
فیزیک عمومی
بهداشت محیط
-
فيزيك پزشکی
پزشکی ترم۶
-
دوشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
بیوفیزیک
بهداشت عمومی
-
فيزيك پزشکی
هوشبری
-
سه شنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
فیزیک اختصاصی ۲
بهداشت حرفه ای
-
فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد