پروفایل اساتید: اسامی اساتید دانشکده پزشکی


English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    دكتر امير آتشي

دكتر شاهرخ آقايان

دكتر نغمه احمديان کيا

دكتر اكرم اسدپور

دکتر نسیم برهانی

خانم فاطمه سادات بيطرف

دكتر مهدي خاكساري

دكتر حسين خواستار

دکتر مجید رحمتی

آقاي دكتر محمدتقي رحيمي

دكتر مرجان رشيدان

دكتر سارا سعيدنيا

آقاي دكتر محمدرضا شاكري

دكتر اصغر شايان نيا

دكتر عليرضا شيرنگي

دكترجعفر طهماسبي

دكتر منيره عامريان

خانم مریم عباسیان

دكتر مريم فرجامفر

دكتر بهزاد فروتن

محمدحسین کلانتر

دكتر محمد حسين كاردر

دكتر حميد كلاليان مقدم

دكتر سكينه كلاهدوزان

دكتر بهزاد گرمابي

آقاي دكتر رضا مسكني

دكتر ناصر مقربيان

مهندس محمدرضا منتظريون

دكتر سيد عباس موسوي

دكتر سيدمحمد ميررضايي

دكتر مهدي ميرزايي

دكترجواد نوريان

دكتر حميد واحدي

دكتر آنه محمد ياپنگ غراوي

دكتر مريم يارمحمدي

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد