پروفایل اساتید: اسامی اساتید دانشکده پرستاری-مامایی


English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    خانم گيتي آتش سخن

دكتر حسين ابراهيمي

آقای سید مجید ابوالحسنی

خانم زهرا اشرفي

آقای سعید اله یاری

خانم فرزانه امان پور

ملیحه ایمنی

آقاي ميلاد بازقلعه

دكتر حسين باقري

خانم ناهيد بلبل حقيقي

خانم محبوبه پورحيدري

آقای ابوالقاسم پیاده کوهسار

خانم نزهت السادات تقوی

خانم آناهيتا تكبيري بروجني

منا جزمحتشمی

خانم مظلومه حمزه خاني

خانم اعظم حميدزاده

آقاي محمدرضا خطيبي

خانم منصوره خيري

آقاي مسعود رحيمي

سميه رضائی

آقای علی رضوانی

خانم ربابه زروج حسيني

آقاي مهدي زروج حسيني

آقای حسن شادپور

آقاي حميد صادقي مقدم

خانم دكتر سكينه طاهرخاني

آقای محمدرضا عامریان

خانم ملیحه عامریان

خانم مليحه عامري

آقاي علي عباسي

خانم نسرين فدايي اقدم

خانم مرضیه فغانی آغوزی

خانم مهرنوش قائم مقامي

دكتر افسانه كرامت

آقاي مهرداد كلاته جاري

خانم مهديه كياني

آقای غفور مرتضوی

خانم اكرم منتظري

خانم سارا مهدویان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد